Doanh nghiệp thép gặp khó trong hoạt động sản xuất – kinh doanh

Câu chuyện Tổng công ty Thép vừa thực hiện phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) dự định kiện Công ty Thép Posco Việt Nam do có hành vi bán phá giá thị trường khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng khi đầu tư vào doanh nghiệp ngành thép trong giai […]