Cổng trục 20 tấn – Metro Bến Thành

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm:
Là dòng sản phẩm được sử dụng ngoài trời, có tốc độ cao dải tải trọng thay đổi từ 5 – 450 tấn. Được thiết kế chạy trên hệ thống ray cố định trên mặt đất, với chế độ làm việc thông thường A5 – A8. Có tốc độ làm việc […]

Cổng trục dầm đôi 5 tấn

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm:
Là dòng sản phẩm được sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, có tốc độ cao dải tải trọng thay đổi từ 5 – 450 tấn. Được thiết kế chạy trên hệ thống ray cố định trên mặt đất, với chế độ làm việc thông thường A5 – A8. Có tốc […]

Cổng trục dầm đôi 15 tấn

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm:
Là dòng sản phẩm được sử dụng ngoài trời, có tốc độ cao dải tải trọng thay đổi từ 5 – 450 tấn. Được thiết kế chạy trên hệ thống ray cố định trên mặt đất, với chế độ làm việc thông thường A5 – A8. Có tốc độ làm việc […]

Cổng trục dầm đôi 20 tấn

Đặc điểm:
Là dòng sản phẩm được sử dụng ngoài trời, có tốc độ cao dải tải trọng thay đổi từ 5 – 450 tấn. Được thiết kế chạy trên hệ thống ray cố định trên mặt đất, với chế độ làm việc thông thường A5 – A8. Có tốc độ làm việc cao, nhiệt độ […]

Cổng trục dầm đơn

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm:
Là dòng sản phẩm được sử dụng ngoài trời, có tốc độ cao dải tải trọng thay đổi từ 0.5 – 450 tấn. Được thiết kế chạy trên hệ thống ray cố định trên mặt đất, với chế độ làm việc thông thường A5 – A8. Có tốc độ làm việc […]

Cổng trục đẩy tay

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm:
Là dòng sản phẩm được sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, tải trọng thay đổi từ 0.5 – 5 tấn. Được thiết kế chạy trên hệ thống ray cố định hoặc bánh xe xoay 360 độ trên mặt đất, với chế độ làm việc thông thường.

Không gian làm việc của […]